OM OSS

Vår vision är att vara en av de ledande aktörerna på marknaden. Genom gediget yrkeskunnande, engagemang och nytänkande skapar vi långsiktiga relationer och utför arbeten med ett helhetstänk där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet. Grundarnas mångåriga erfarenhet av ledande befattningar inom anläggnings- och kabelbranschen ger akeab en stark och solid grund att stå på och på så sätt skapa en god och trygg relation till dig som beställare.

Vi på akeab tror att fungerande föreningar är fundamentalt för en stads utveckling. Vår ambition är att genom stöd till föreningslivet, ge fler unga möjlighet till utveckling och trygghet.

NYHETER

Eledas ambition är att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat i alla våra kontaktytor. Vi vill göra rätt, följa lagar, våra värderingar och vår uppförandekod. Om du misstänker missförhållanden eller överträdelser rörande Eleda kan du rapportera det i vårt visselblåsarsystem. Du som visselblåsare erbjuds möjligheten att rapportera...

Read more

 Akeas engagemang i SHL-klubben Rögle BK innehåller flera positiva faktorer. Nya relationer skapas, gamla förstärks, personalvård och ett stärkt varumärke så klart. Men allra viktigast är Akeas roll som utvecklingspartner i Grönvit hållbarhet där man tillsammans med andra goda krafter gör skillnad för barn, miljö och samhälle över tid....

Read more

Med nästan 1000 aktiva medlemmar är OV Helsingborg en av de större idrottsföreningarna i regionen. I OV:s regi ges många ungdomar möjlighet till en aktiv och meningsfylld fritid. Som föreningens huvudpartner är Akeas stöd värdefullt för klubbens omfattande verksamhet – samtidigt som Akeas varumärke syns och stärks. Till exempel...

Read more

VERKSAMHET

Energi

ENERGI Med den erfarenhet som finns inom akeab och bolagens goda leverantörsrelationer kan vi inom Eleda Group utföra flera entreprenader inom hållbara transport- och produktionslösningar. Allt för att väsentligt öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. Vi bygger solparker, vindparker, laddlösningar inom både AC och DC laddning till...

Anläggning

ANLÄGGNING Med den erfarenhet som finns inom akeab och bolagets goda leverantörsrelationer kan akeab utföra följande anläggningsarbeten: Traditionella anläggningsarbeten och mindre vägbyggnationer Vill du veta mer? Kontakta oss

Kabel

KABEL Akeabs kabelverksamhet utför alla typer av uppdrag till alla typer av ledningsägare inom såväl total-, general- och utförandeentreprenader samt även drift- och underhålls entreprenader.Vi utför allt inom el, fiber, Cu (koppar) och koaxialkabel akeab utför även projektering/beredning, tillstånd, trafikanordnings- och skarvningsarbeten. Till alla projekt överlämnas dokumentation, relationshandlingar och kvalitetsdokument med...

ORGANISATION

KVALITÉ & MILJÖ

För att utföra våra uppdrag på ett effektivt, tryggt och naturligt sätt tillämpar Akeab ett integrerat ledningssystem som utformats utifrån kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. En förutsättning för framgång är också medvetna och välutbildade medarbetare vilket uppnås genom Akeabs fortlöpande utbildningsprogram. Detta är en del i byggandet av långsiktiga kundrelationer.

Vi arbetar efter en Projektplan som beskriver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom företaget samt hur samverkan uppnås mellan dessa. I Projektplanen redovisas också de specifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ställs i varje enskilt projekt och hur dessa hanteras under entreprenadtiden
Den 25/5-2018 trädde den nya Dataskyddsförordningslagen i Kraft i dagligt tal kallad: GDPR-lagen. Här nedan finner du vår Integritetspolicy, vid frågor gällande GDPR maila oss på gdpr@akeab.se.
Här hittar du även Akeabs Hållbarhets analys & rapport.

Integritetspolicy

STRÖMGATAN 11 MALMÖ

KONTAKT

VI STÖTTAR

Sponsoransvarig
Sponsring samhällseng
Sponsring fotboll
Sponsring hockey
Sponsring handboll
Sponsring golf
Sponsring div
AST_partner
En_kraft