En investering för framtiden!

27 oktober 2021 2021

Med nästan 1000 aktiva medlemmar är OV Helsingborg en av de större idrottsföreningarna i regionen. I OV:s regi ges många ungdomar möjlighet till en aktiv och meningsfylld fritid. Som föreningens huvudpartner är Akeas stöd värdefullt för klubbens omfattande verksamhet – samtidigt som Akeas varumärke syns och stärks. Till exempel en fredagskväll i oktober. Läs mer här: Akea OV dam