A Sustainable Tomorrow – bäst på möten som får hållbarhet att hända

11 juni 2021 2021

För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Med de Globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och flerdimensionell samverkan som leder till ökad affärsnytta.

A Sustainable Tomorrow arrangerar Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens för att sammanföra hållbara aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi. Årets konferens anordnas den 16 september med temat Regenerative Business. Läs mer på: https://asustainabletomorrow.com.se