Akea Arena Kalmar

29 januari 2021 2021

För oss på Akea är föreningslivet en viktig pusselbit av ett hållbart samhälle och vi har sedan starten 2008 investerat i såväl bredd, som elitföreningar. Vi identifierar oss som ett lag på vår arbetsplats och majoriteten av investeringarna ligger naturligt inom lagidrotter. 

Med namnsättningen på Akea Arena ser vi en fantastisk möjlighet att stötta ungdomsidrotten i Kalmar med omgivning, fördelat på herr, dam och parasport. Tre föreningar, Kalmar Saints, CL 98 och FC Kalmar, har nu Akea Arena som hemmaarena. Tillsammans med Kalmar Kommun och de tre föreningarna når vårt stöd ut till väldigt många aktiva flickor och pojkar i alla åldrar. 

Ungdomsidrotten fostrar samt skapar gemenskap och glädje hos otroligt många ungdomar tidigt i livet. Att vi får vara med och bidra till en bra start i livet är en fantastisk möjlighet som vi självklart vill vara delaktiga i och arbeta med. 

För oss på Akea är de globala målen för hållbar utveckling en karta som guidar oss framåt med fokus på: 

Mål nr 3: Hälsa och välbefinnande Mål nr 5: Jämställdhet Mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål nr 11: Hållbara städer och samhällen 

Mål nr 17: Genomförande och partnerskap 

Satsningen på Akea Arena förenar dessa hållbarhetsmål. 

Akea Arena kommer fortsätta att vara en stor inkluderande mötesplats för träning, matcher, turneringar, event och skolverksamhet. 

Vi ser framemot en spännande, gemensam föreningsresa där vi tillsammans ska bygga flera hållbara föreningar som invånaren i och omkring Kalmar kan känna tillhörighet till och stolthet över.